Projekt

aplikacje webowe

Liga Niezwykłych Umysłów

Przegląd

LNU to internetowa platforma, propagująca ideę powszechnej edukacji w dziedzinach związanych z programowaniem. Strona jest zintegrowana z platformą e-learningową realizującą program nauczania skierowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Strona pełni również funkcję informacyjną i sprzedażową i wspiera komunikację miedzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w projekt.

Szczegóły

    • Klient: Fundacja  LIGA NIEZWYKŁYCH UMYSŁÓW
    • Data: 2017
    • Rozwiązania: interaktywna mapa, integracja z platformą e-learningową
    • Link: lnu.org.pl

     

Wyzwanie

Naszym zadaniem było stworzenie strony integrującej społeczność zaangażowaną w działalność Ligi Niezwykłych Umysłów: uczniów, nauczycieli, rodziców oraz podmioty współtworzące i współfinansujące działalność fundacji i programu. Strona została zintegrowana z platformą do nauki programowania i modułem sprzedażowym.

Platforma webowa

Projekt strony oparliśmy na idei, którą propaguje LNU.  Zaangażowane w nią osoby i podmioty przedstawione zostały, jako bohaterscy propagatorzy idei programowania, w sposób bliski gustom i zainteresowaniom młodego pokolenia. Zastosowaliśmy na stronie również elementy grywalizacji. Zintegrowana ze stroną platforma do nauki programowania oraz mapa informują użytkowników o najlepszych wynikach, które uzyskują gracze. Moduł blogowy to informacje dotyczące działań fundacji, wydarzeń na platformie oraz ciekawostki ze świata programowania i nowych mediów.

Następny projekt